dotazy (FAQ)

Můžu jet, i když nemám doposud žádné zkušenosti s lany?

Ano určitě... Pokud bys všechno uměl, nemá smysl k nám jezdit... ;-) Na druhou stranu jsme rádi, když nám přijedou lidé, kteří jsou plně rozhodnuti, že lanové překážky stavět chtějí, narozdíl od lidí, kteří navštívili lanové centrum a řekli si, že si zkusí udělat kurz a uvidí. 

Budu potřebovat nějaké speciální vybavení?

Ne, všechen materiál potřebný k tomu, abyste se naučili vázat lanové překážky, zajistíme my... 


Kde se bude kurz pořádat?

Snažíme se, aby kurz byl dostupný co nejlépe ze všech koutů republiky. Takže se budeme držet okolí Prahy, případně jiného místa, které je dobře dostupné... 

Získám na Lanáči nějakou licenci?

Absolventi obou víkendů (nízká a vysoká lana), kteří se aktivně zúčastní následující doporučené praxe, získají dekret o absolvování Lanáče. Tento dekret ale nemá žádnou právní váhu. Lanáč se tímto způsobem snaží označit absolventy, kteří prokázali, že jsou schopni bezpečně vázat a provozovat lanové překážky. Dekret je tedy jakousi garancí kvality vazače v rámci Junáka.

Akreditaci Lanáče máme výhledově v plánu, není ale zatím naší prioritou. Pokud bys chtěl získat licenci akreditovanou MŠMT, musel bys absolvovat akreditovaný kurz (kurzy LC Proud).

Potřebuji pro stavění překážek akreditovanou licenci?

V ČR dosud neexistuje zákon, který by ukládal povinnost nějaké kvalifikace pro stavbu vysokých lan. Pro stavění tedy akreditovanou licenci nepotřebuješ. Ani v případě nehody Ti akreditovaná licence nijak nepomůže. Nesnižuje Tvoji odpovědnost za následky. Pouze chrání organizaci, pod níž akce probíhá. Ta výběrem vazače s licencí udělala maximum pro zajištění odbornosti a bezpečnosti akce a tím svou odpovědnost přenesla na Tebe. Akreditovaná licence tedy pro Tebe zatím nemá žádný význam kromě výhodnějšího postavení na trhu vazačů vysokých lan.

Zahrnuje program kurzu ještě něco jiného než výuku vázání překážek?

Ano, snažíme se předat problematiku lanových překážek komplexně a v širších souvislostech. Zařadili jsme proto do programu víkendů například zajímavosti z oblasti psychologie, práva a zdravovědy, které s lanovými překážkami souvisí. Dozvíš se také, jak využít při práci s lanovými překážkami principy zážitkové pedagogiky, a všechno si můžeš přímo na kurzu vyzkoušet v praxi při realizaci lanového programu.

Můžu se přihlásit jen na víkend vysokých lan, když už umím stavět nízké lanové překážky?

Preferujeme účastníky, kteří chtějí přijet na oba víkendy, protože naše NL jsou pro absolvenci VL důležitá. Celý kurz (NL i VL) koncipujeme jako jeden celek, takže se už na víkendu NL obvykle probírá část praxe a většina teorie, ze které pak vycházíme a čerpáme i na VL. Navíc bychom byli rádi, aby si účastníci na NL všechny potřebné praktické dovednosti opravdu zažili a důkladně osahali vázání překážek. Vázání ve výškách na následujícím víkendu považujeme za velmi rizikovou činnost, u které je nutné dbát v maximální míře o bezpečnost, a tu můžeme naplno zaručit jen pokud jsme si jistí, že máš dostatek zkušeností a používáš naši metodiku.

Po dohodě by pravděpodobně bylo možné uznat i jiný kurz NL. Musíme být ale přesvědčeni, že obsah tohoto kurzu plně supluje naše NL.

Můžu se (musím se) přihlásit ve stejném roce na všechny části (NL, VL, SL)?

Na NL + VL ANO, na NL + VL + SL NEMŮŽEŠ.

V případě NL a VL je to možné a dokonce i z naší strany i preferované. VL si sice lze doplnit později, ale už tu vzniká riziko, že se při velkém zájmu nevejdete do kapacity kurzu (zájemce o kombinaci NL+VL upřednostňujeme). Zatím se tak naštěstí nestalo.

V případě SL už je to komplikovanější. Pro účast požadujeme předchozí absolvenci NL a VL a následnou alespoň roční praxi. Je to kvůli tomu, že koncepce SL je od NL a VL odlišná a víc staví na účastnických zkušenostech a jejich sdílení. Proto chceme, aby si zájemce o SL po absolvování VL nejdříve něco "odvázal" a "odvedl", klasické VL překážky už má v malíku, získal více zkušeností, udělal pár život neohrožujících chyb. Věříme, že díky tomu budou SL pro všechny zúčastněné větším přínosem.

Můžu se na Lanáč přihlásit i pokud nejsem členem Junáka?

Na Lanáč se samozřejmě přihlásit můžeš. Že nejsi členem Junáka nevadí, jen na Tebe nebudeme moci čerpat dotace od MŠMT, takže pro Tebe bude kurz o tuto částku dražší. 

Můžu se na Lanáč přihlásit ještě před dovršením 18ti let?

Bohužel ne, kurz Lanáč je pouze pro účastníky starší 18ti let. Činíme tak ze dvou důvodů:

Kdy kurz začíná a kdy končí?

Obvykle začínáme první den ve večerních hodinách a končíme poslední den v brzkém odpoledni. Tzn. prodloužené víkendy NL a VL začínají ve středu večer a víkend SL pak v pátek večer. Všechny pak končí v neděli kolem třetí hodiny.

Nějaký jiný dotaz?