KURZ ZAMĚŘENÝ NA STAVBU LANOVÝCHPŘEKÁŽEK A PŘEKÁŽKOVÝCH DRAH


popis kurzu

Kurz je rozdělen na tři části - nízká lana, vysoká lana a speciální lana. Každá část představuje jeden samostatný víkend. Rozhodli jsme se kurz takto rozdělit, aby ti, kteří se chtějí naučit jen nízká lana, nemuseli jezdit na všechny víkendy. Účast na dalších částech je však vždy podmíněna absolvováním nižšího stupně (tedy nízkých lan pro vysoká lana) a v případě speciálních lan (absolvence nízkých a vysokých lan a následná minimálně roční praxe).

Ukážeme si, jak lanové překážky využívat pro osobní rozvoj účastníků vašeho programu, ale i pro rozvoj dovedností celé skupiny.

Naučíme vás vázací techniky, které Váš program udělají bezpečným. Naučíme Vás používat zážitkovou pedagogiku. Inspirujeme Vás mnoha uvázanými lanovými překážkami nízko i vysoko nad zemí.

Zabruslíme do práva, zdravovědy, fyziky, dramaturgie, review...

cíle kurzu

Seznámení účastníků s bezpečnostními pravidly stavby a provozu nízkých a vysokých lanových překážek.

Informace o vhodných materiálech, způsobech napínání lan.

Přehled o používaných překážkách.

Praktickou zkušenost zaměřenou na osvojení dovedností při práci s lanovým materiálem jak nízko, tak vysoko nad zemí.

pro koho

Všem, kteří mají opravdový zájem o lanové aktivity a již dosáhli 18 let.

Pro lidi, kteří chtějí vázat lanové překážky pro oddíl, středisko, kurz...

Doporučujeme účast ve více lidech (např. dva z jednoho střediska). Začínat s lanovými překážkami se Vám bude lépe ve větším počtu.

časté dotazy

Odpovědi na vaše nejčastější otázky mají své speciální místo


Podřízené stránky (1): specialky